Oferta

Audyty, szkolenia, dokumentacja ochrony danych osobowych, outsourcing ABI

Audyty ODO

Audyty dot. przetwarzania danych osobowych

W ramach audytu dot. przetwarzania danych osobowych sprawdzę czy Twoja firma przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Zweryfikuję czy spełnione są obowiązki nałożone na Ciebie, jako Administratora Danych Osobowych. Audyt zakończony jest raportem, który w czytelny sposób wskaże obszary w jakich należy dokonać zmian.

Dokumentacja ODO

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

Pomogę wdrożyć w Twojej firmie dokumentację, która usprawni przetwarzanie danych osobowych. Przygotujemy wspólnie umowy powierzenia przetwarzania danych ze wszystkimi procesorami wykazanymi w trakcie audytu. Zajmiemy się również realizacją obowiązku informacyjnego nałożonego przez RODO na Twoją firmę. Nie korzystam z gotowych szablonów – dokumentację dostosuję do Twojej firmy.

Szkolenia ODO

Szkolenia Ochrona Danych Osobowych

Realizacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem jest uzależniona od świadomej zagrożeń i obowiązków kadry pracowniczej. Konieczne jest edukowania pracowników w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przygotuję i przeprowadzę szkolenia dedykowane dla pracowników Twojej firmy, obejmujące najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych.

Outsourcing ABI/DPO

Outsourcing usług Inspektora Danych Osobowych

Jeśli na Twoją firmę nałożony jest przez RODO obowiązek wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych, lub chcesz go wyznaczyć dla własnej wygody, mogę podjąć się tego zadania na zasadach outsourcingu usług. Dzięki temu przejmuję znaczną część obowiązków ciążących na Tobie jako Administratorze Danych Osobowych. Z powodów formalnych i organizacyjnych usługi te są ograniczone do kilku wybranych podmiotów.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej Ochrony Danych Osobowych?